Denní doba lovu

Dle nové vyhlášky č.25/2018Sb.,  která nabyla účinnosti dnem 1.4.2018 , 

schválil výbor RS Napajedla-Spytihněv dne 9.4.2018 úpravy dobu lovu.

 Denní doby lovu ryb v revíru Morava 11A jsou:

V měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září

od 4 do 24 hodin

V měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu

od 5 do 22 hodin

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.