Výroční členská schůze

Dne 27. 11. 2022 se na KD ve Spytihněvi od 8.30 hod uskuteční výroční členská schůze. 

  Program výroční členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Prezentace
 3. Volba mandátové komise
 4. Doplnění programu členské schůze
 5. Zpráva předsedy spolku
 6. Účetní zpráva
 7. Zpráva hospodáře spolku
 8. Informace vedoucího mládeže
 9. Zpráva KRK
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Kontrola plnění usnesení členské schůze
 12. Diskuze – aktualizace nového jednacího řádu a stanov spolku (viz příloha)
 13. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
 14.  Závěr

  Přílohy:

Zákaz lovu ryb – U Jezu, Bezedné a Bezedné – Šolned

Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv

VYHLAŠUJE

z důvodu konání

Rybářských závodů dvoučlenných týmů v lovu kaprů 8. až 11. 9. 2022

ZÁKAZ LOVU RYB

pro držitele všech typů povolenek vydaných RS N-S, vyjma přímých účastníků závodů, kteří uhradily startovné.

Toto omezení se vztahuje pouze na lovné úseky U jezu, Bezedné a Bezedné – Šolned

 v době od 8. 9. 2022 do 11. 9. 2022 12:00 h.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ.