Denní doba lovu

Dle nové vyhlášky č.25/2018Sb.,  která nabyla účinnosti dnem 1.4.2018 , 

schválil výbor RS Napajedla-Spytihněv dne 9.4.2018 úpravy dobu lovu.

 Denní doby lovu ryb v revíru Morava 11A jsou:

V měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září

od 4 do 24 hodin

V měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu

od 5 do 22 hodin

Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů

Vážení milovníci sportovního rybolovu a především jeho nejsilnější větve a to kaprařiny, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 

 Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů. 

 Termín konání závodu je stanoven na dny 14.9. až 16. 9. 2018.

Lov probíhá na úseku U jezu, katastr obce Spytihněv.

Maximální počet týmů je stanoven na 30.

Startovné za tým (tj. 2 lovící) je 3000 Kč.

Registrace týmů je možná od 17. 2. 2018.

Každý tým, jenž má zájem se zúčastnit se musí registrovat a uhradit startovné dle metodického postupu – viz zde: propozice závodu.

 K nahlédnutí: plakát závodu.

V případě Vašich dotazů je možné kontaktovat zodpovědnou osobu p. Miroslava Lapčíka na telefonním čísle: 728 269 365.

R. S. Napajedla-Spytihněv se těší na Vaši účast.