Doplnění informací k Rybářským závodům dvoučlenných týmů v lovu kaprů – 69 hodin.

Důležité upozornění: na základě diskuze Vás závodníků i organizátorů, dochází ke změně počtu závodních týmů z 55 na 40 (U jezu – 22 lovných sektorů, Bezedné – 18 lovných sektorů)!

Tímto opatření dochází k výraznému zvětšení jednotlivých lovných sektorů a tedy i komfortu všech startujících. Podrobnější rozkreslení nových lovných míst naleznete v propozicích závodů zde

Výše startovného, odměny i ostatní propozice zůstávají beze změny.

Pro všechny případné zájemce: zbývá již pár posledních míst. Přihlaste se včas a nenechte si ujít šanci strávit hezké chvíle u vody a možnost soutěžit o odměny v celkové výši 98 000 Kč.

Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů – 69 hodin

Vážené rybářky, Vážení rybáři,

tak už jste konečně dočkali! Dnešním dnem začínáme s registrací týmů na již 2. ročník závodů dvoučlenných týmů v lovu kaprů. Pro letošní rok jsme si pro Vás připravili pár změn.

Termín závodu je  5. 9. 2019 – 8. 9. 2019. Celková doba je 69 hodin.

Závodíme na dvou úsecích a to U jezu a na Bezedném. Tím došlo i k navýšení kapacity lovných míst na 40 závodních týmů.

 Soutěžíme o ceny v celkové výši 98 000 Kč.

Cena startovného za tým je 5000 Kč.

Jakýkoliv dotaz Vám rád zodpoví ředitel závodu p. Miroslav Lapčík, tel: 728 269 365.

Více informací ohledně registrace týmů a propozice závodu zde.

Těšíme se na Vaši účast.

Aktuální znění dodatků

DODATEK I.   k BPLR RS Napajedla – Spytihněv 2018

 1. Okoun říční – Doba hájení od 1.1. do 15.6. / dle vyhlášky č.123/ 2016 Sb. /                                     
 2. Na základě usnesení členské schůze / 27.11.2016/ se mění pravidla lovu ryb na úseku Bezedné-Šolnet a to způsobem  CHYŤ A PUSŤ. Pravidla v Dodatku II.
 3. Na základě usnesení členské schůze / 26.11.2017/ se ruší hájení kapra a amura a dalších kaprovitých ryb v měsíci říjen /viz BPLR strana 6 odst. 11 a 12/ a loví se za těchto podmínek: 
  1. Od 1.10. je povolen lov kapra nebo amura pouze v počtu  1 ks týdně / týden začíná pondělkem a končí nedělí /. Po ulovení kapra nebo amura a jeho ponechání jeho lov kaprovitých ryb končí a je povolen pouze lov dravých ryb. Lov nástražních rybiček je povolen pouze za podmínek / BPLR strana 11- Lov nástražních rybiček    
 4. BPLR str.4 , část VII. Chování při lovu  bod č. 4 Oprava: Tato povinnost se vztahuje i na tzv. trhací bójky použité při lovu dravých ryb.
 5. Od 1.1.2018 jakýkoliv nový objekt / stavba, maringotka aj. / a jeho umístění okolo revíru Morava 11A a jeho užívání ve spojení s výkonem rybářského práva bez naplnění platné legislativy  (písemné vyjádření staveb. úřadu, život. prostředí) bude důvodem k nevydání či odebrání povolenky k lovu ryb.
 6. Na základě vyhlášky č.25/2018Sb. se mění doby lovu ryb:
  1.       Duben, květen, červen, červenec, srpen , září od 4 do 24.hod.
  2.       Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5. do 22.hod. 

    

    

   DODATEK II.  k BPLR RS Napajedla-Spytihněv pro rok 2018

   Na revíru Bezedné – Šolnet se uplatňuje metoda

   „Chyť a pusť“ pro všechny druhy ryb.

   Do Povolenky a záznamu o úlovcích se zapisuje úsek revíru: Šolnet

   Chytá se dle BPLR platné na Moravě 11A a dodatečných pravidel:

   • a) Loví se pouze z lovného místa, které je náležitě označeno. Mapu vyznačených míst najdete na příchodových trasách u vody.
   • b) Z lovného místa smí chytat maximálně: 1 dospělý + 1 mladiství nebo dva mladiství (do 15let).
   • c) Lovící je povinen používat podložku pod ryby.
   • d) Zákaz používání jakýchkoliv plavidel.
   • e) Je zakázáno zavážení, zaplavávání, zalétávání návnad a nástrah.
   • f) Označování lovných míst bójkami je zakázáno.
   • g) Zákaz lovu ryb na „srkačku“.
   • h) Zakazuje se lov na živou či mrtvou rybku, případně její část.
   • i) Lov přívlačí či muškaření je povoleno od 1.9. do konce roku.
   • j) Je zakázáno rozšiřování lovných míst vysekáváním porostů a dřevin.
   • k) Lov kaprovitých ryb celoročně povolen.

Denní doba lovu

Dle nové vyhlášky č.25/2018Sb.,  která nabyla účinnosti dnem 1.4.2018 , 

schválil výbor RS Napajedla-Spytihněv dne 9.4.2018 úpravy dobu lovu.

 Denní doby lovu ryb v revíru Morava 11A jsou:

V měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září

od 4 do 24 hodin

V měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu

od 5 do 22 hodin

Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů

Vážení milovníci sportovního rybolovu a především jeho nejsilnější větve a to kaprařiny, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 

 Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů. 

 Termín konání závodu je stanoven na dny 14.9. až 16. 9. 2018.

Lov probíhá na úseku U jezu, katastr obce Spytihněv.

Maximální počet týmů je stanoven na 30.

Startovné za tým (tj. 2 lovící) je 3000 Kč.

Registrace týmů je možná od 17. 2. 2018.

Každý tým, jenž má zájem se zúčastnit se musí registrovat a uhradit startovné dle metodického postupu – viz zde: propozice závodu.

 K nahlédnutí: plakát závodu.

V případě Vašich dotazů je možné kontaktovat zodpovědnou osobu p. Miroslava Lapčíka na telefonním čísle: 728 269 365.

R. S. Napajedla-Spytihněv se těší na Vaši účast.