Výroční členská schůze

Dne 27. 11. 2022 se na KD ve Spytihněvi od 8.30 hod uskuteční výroční členská schůze. 

  Program výroční členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Prezentace
 3. Volba mandátové komise
 4. Doplnění programu členské schůze
 5. Zpráva předsedy spolku
 6. Účetní zpráva
 7. Zpráva hospodáře spolku
 8. Informace vedoucího mládeže
 9. Zpráva KRK
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Kontrola plnění usnesení členské schůze
 12. Diskuze – aktualizace nového jednacího řádu a stanov spolku (viz příloha)
 13. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
 14.  Závěr

  Přílohy: