Uzavření prodejny krátkodobých povolenek – p. Hladký slepé rameno Pod zahrádkami

Ze zdravotních důvodů ukončujeme k dnešnímu datu výdej krátkodobých povolenek ve Spytihněvi u p. Hladkého – rameno Pod zahrádkami.

Všechny ostatní prodejny fungují bez omezení – viz sekce povolenky pro nečleny.

Děkujeme za pochopení a p. Hladkému děkujeme za dlouholetou spolupráci.

ZÁKAZ LOVU RYB

Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv

vyhlašuje z důvodu konání

Rybářských závodů dvoučlenných týmů v lovu kaprů 14. až 17. 9. 2023

ZÁKAZ LOVU RYB

pro držitele všech typů povolenek vydaných RS N-S, vyjma přímých účastníků závodů.

Toto omezení se vztahuje pouze na lovné úseky U jezu, Bezedné a Bezedné – Šolned

 v době od 14. 9. do 17. 9. 2023 12:00 h.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ.

ZÁKAZ LOVU RYB

RS Napajedla – Spytihněv

 vyhlašuje z důvodu konání dětských závodů – Rozloučení s prázdninami dne 26. 8. 2023  

ZÁKAZ LOVU RYB

na části úseku Bezedné od 26. 8. 2023 6:00 h do 11:00 h – vyznačeno směrovými cedulemi

(v okolí budovy nové líhně a na části vnější strany podél bývalých dopravních pásů). 

Děkujeme za respektování tohoto nařízení.