Postup registrace na 6. ročník kaprových závodů

POSTUP REGISTRACE na 6. ročník – KAPROVÝCH ZÁVODŮ DVOUČLENNÝCH TÝMŮ V LOVU KAPRŮ – 69 hodin

Registrace týmů bude zahájena 4. 2. 2023 od 8:00 h. Na dřívější žádosti o registraci nebude brán zřetel.  Pro registraci je nutné nejprve se telefonicky nahlásit p. Miroslavu Lapčíkovi na telefonním čísle: 728 269 365 . Poté je Vaší povinností uhrazení plné výše startovného a to ve výši 8.500 Kč za dva lovící prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet pořadatele č. ú.: 1405265319/0800, kde jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu. Prosíme všechny zájemce, aby dodržely přesný postup registrace, který je zde uveden. V případě nedodržení tohoto postupu nebude registrace uznána a startovné bude vráceno zpět. Tým je závazně přihlášen až po uhrazení plné výše startovného. Registraci je možné stornovat nejpozději do 29. 8. 2023. V případě nedodržení termínu pro zrušení platné registrace startovné propadá ve prospěch RS Napajedla-Spytihněv.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL.

 

Výroční členská schůze

Dne 27. 11. 2022 se na KD ve Spytihněvi od 8.30 hod uskuteční výroční členská schůze. 

  Program výroční členské schůze:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Prezentace
 3. Volba mandátové komise
 4. Doplnění programu členské schůze
 5. Zpráva předsedy spolku
 6. Účetní zpráva
 7. Zpráva hospodáře spolku
 8. Informace vedoucího mládeže
 9. Zpráva KRK
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Kontrola plnění usnesení členské schůze
 12. Diskuze – aktualizace nového jednacího řádu a stanov spolku (viz příloha)
 13. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
 14.  Závěr

  Přílohy:

Zákaz lovu ryb – U Jezu, Bezedné a Bezedné – Šolned

Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv

VYHLAŠUJE

z důvodu konání

Rybářských závodů dvoučlenných týmů v lovu kaprů 8. až 11. 9. 2022

ZÁKAZ LOVU RYB

pro držitele všech typů povolenek vydaných RS N-S, vyjma přímých účastníků závodů, kteří uhradily startovné.

Toto omezení se vztahuje pouze na lovné úseky U jezu, Bezedné a Bezedné – Šolned

 v době od 8. 9. 2022 do 11. 9. 2022 12:00 h.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ.

Členská schůze

Členská schůze rybářského spolku Napajedla-Spytihněv
dne 15.5.2022 v 8,30 hod. – Kulturní dům Spytihněv

Program:
1. Zahájení členské schůze
2. Prezentace
3. Volba mandátové komise
4. Doplněné programu členské schůze
5. Zpráva jednatele spolku
6. Zpráva předsedy spolku
7. Účetní zpráva
8. Zpráva hospodáře spolku
9. Informace vedoucího mládeže
10. Zpráva KRK
11. Zpráva mandátové komise
12. Kontrola plnění usnesení členské schůze
13. Diskuze

– úprava jednacího řádu
– úprava BPLR

14. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
15. Závěr

 

Přílohy: