Členství

Informace pro žadatele o členství do RS Napajedla – Spytihněv


V případě Vašeho zájmu stát se členem/členkou našeho Rybářského spolku Napajedla – Spytihněv je nutné vyplnit formulář pro nové žadatele/ žadatelky. 
 
 
Formulář pro žadatele o členství

Vytištěný a vyplněný formulář zašlete na oficiální e-mailovou adresu nebo vhoďte do poštovní schránky na kontaktním místě.

Tisk Stažení
 
Po obdržení Vaší žádosti budete následně po projednání vedením RS spolku písemně či telefonicky vyrozuměni o vyřízení vaší žádosti – zpravidla do 30 kalendářních dnů.
 
Pokud se chcete stát rybářem, ale nejste držitelem státního rybářského lístku tak nemusíte zoufat.  Náš rybářský spolek pravidelně, minimálně však jednou ročně, organizuje kurz školení s cílem získání osvědčení o získání státního rybářského lístku.  Stačí pouze pokud  v oficiálním formuláři pro nové žadatele na dotaz, zda jste držitel platného rybářské označíte možnost NE. Po projednání Vaší žádosti budete kontaktování s nabídkou absolvování tohoto kurzu.
 
Všechny žádosti přijaté je vhodné zaslat nejpozději do 1. 12. daného kalendářního roku, žádosti obdržené po tomto termínu budou již přesunuty k řešení až do roku následujícího. 
Vaše doplňující dotazy je možné směrovat na výše uvedenou emailovou adresu. 
 
Povinnosti nového člena RS Napajedla – Spytihněv:
– uhrazení jednorázového vstupního poplatku 1000 Kč
– odpracování 30 brigádnických hodin (následně je brigádnická povinnost stanovena na 15 hodin)
– uhrazení členského příspěvku nejpozději do konce února daného kalendářního roku – 800 Kč (platí pro rok 2022)
– po splnění odpracování 30 brigádnických hodin si lze koupit 1. nezlevněnou členskou roční povolenku – 1200 Kč (platí pro rok 2022)
 
 

Komentáře jsou uzavřeny.