Akce

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2023

13. května 2023

Veřejné dětské rybářské závody

Místo a délka závodu:  lovný úsek Německé; od 7:00 do 11:00 h

sraz účastníků na rybářské chatě na Německé v 6:30 h

 10. a 11. června 2023

Rybářské závody 2023 – Bezedné, U jezu

Propozice k nahlédnutí zde

Prodej povolenek na Nové líhni na Bezedném v sobotu od 6:00 h.

26. srpna 2023

Rybářské rozloučení s prázdninami

bližší informace budou upřesněny začátkem roku 2023

14. až 17. září 2023

6. ročník – Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů – 69 hodin

REGISTRACE TÝMŮ BUDE ZAHÁJENA 4. 2. 2023 od 8:00 h.

Postup registrace uveden zde.

 Propozice závodu k nahlédnutí zde.

11. listopadu 2023

Rybářská zábava

O Vaši zábavu se bude starat hudební skupina FOCUS a CM ROVÁŠ

KD Spytihněv, 19:30 h

4. listopadu 2023

Rybářské závody ve vláčené

lovný úsek Německé, start v 7.00 h – ukončení v 11.00 h, startovné 50 Kč

3. prosince 2023

Výroční členská schůze

pozvánky budou zaslány všem členům a členkám elektronicky či písemně spolu s programem VČS

8:30 h, Napajedla

Komentáře jsou uzavřeny.