Postup registrace na 6. ročník kaprových závodů

POSTUP REGISTRACE na 6. ročník – KAPROVÝCH ZÁVODŮ DVOUČLENNÝCH TÝMŮ V LOVU KAPRŮ – 69 hodin

Registrace týmů bude zahájena 4. 2. 2023 od 8:00 h. Na dřívější žádosti o registraci nebude brán zřetel.  Pro registraci je nutné nejprve se telefonicky nahlásit p. Miroslavu Lapčíkovi na telefonním čísle: 728 269 365 . Poté je Vaší povinností uhrazení plné výše startovného a to ve výši 8.500 Kč za dva lovící prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet pořadatele č. ú.: 1405265319/0800, kde jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu. Prosíme všechny zájemce, aby dodržely přesný postup registrace, který je zde uveden. V případě nedodržení tohoto postupu nebude registrace uznána a startovné bude vráceno zpět. Tým je závazně přihlášen až po uhrazení plné výše startovného. Registraci je možné stornovat nejpozději do 29. 8. 2023. V případě nedodržení termínu pro zrušení platné registrace startovné propadá ve prospěch RS Napajedla-Spytihněv.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL.