Projekty

Název projektu: Pořízení nového obslužného vozidla spolu s prostředky pro zvýšení kapacit rybí produkce

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na pořízení nového užitkového vozu, plovoucího vysoko průtokového čerpadla, odchovného žlabu, přepravních beden na transport živých ryb, kruhových laminátových kádí, laminátových vaniček a podložních sítí.

Cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu:

Hlavním cílem celého projektu je udržení současné úrovně soběstačnosti a zároveň posílení stávajících výrobních kapacit rybích násad (odchovný žlab). Celý projekt umožní zrychlení a zefektivnění všech procesů během hospodaření na našich chovných rybnících a významnou měrou se promítne i do zvýšení ochrany rybí násady, která může být transportována efektivněji a bezpečněji a to především díky pořízení nového osobního užitkového vozidla, plastových přepravních beden, kruhových kádí, transportních vaniček, plovoucího čerpadla a podkladní sítě.

Komentáře jsou uzavřeny.