Povolenky pro členy

Prodej celoročních povolenek na rok 2024 se uskuteční ve Spytihněvi v budově Staré rybí líhně v těchto úředních termínech:

čtvrtek 28.12.2023  8:00 – 12:00 h

sobota 6.1.2024  8:00 – 12:00 h

sobota 13.1.2024  8:00 – 12:00 h

sobota 24.2.2024  8:00 – 12:00 h

Při platbě povolenek je upřednostňována bezhotovostní platba prostřednictvím platebního terminálu.


Od soboty 9. března

až do konce dubna prodej celoročních povolenek vždy každou sobotu od 9:00 – 10:00 h.

Od května lze celoroční povolenku zakoupit pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 608 763 333


Bližší informace o výdejních termínech a struktuře platby pro členy v roce 2024 – pdf


Členská schůze Rybářského spolku Napajedla – Spytihněv dne 26. 11. 2017 z důvodu dlouhodobě přetrvávajících problémů s plněním brigádnických povinností rozhodla, že při výdeji povolenek (počínaje rokem 2018) musí každý člen RS Napajedla-Spytihněv, který má vůči spolku pracovní povinnost, uhradit mimořádnou jednorázovou roční platbu: ženy 500,- Kč, muži 1500,-Kč.
Tato částka představuje hodnotu celoroční pracovní povinnosti.
Jedná se v podstatě o zálohovou platbu, která po odpracování celé pracovní povinnosti bude v plné výši vrácena.
Pokud bude konkrétní osobou odpracována jen část pracovní povinnosti, bude v odpovídající hodnotě provedena vratka zálohy.
V případě, že nebude uhrazena platba 500,- Kč/1500,- Kč, bude povolenka k rybolovu na revíru Morava 11A vydána až po odpracování celé pracovní povinnosti.  Je nutno si však uvědomit, že nejvíce práce je třeba vykonávat v jarních měsících a tedy v této době je nejlépe svou pracovní povinnost plnit.
Od měsíce dubna bude pracovní činnost organizována jen první sobotu v měsíci (do této doby budou brigády každou sobotu v měsíci).
Musíte mít na zřeteli, že v letních měsících již nemusí být prostor pro brigádnickou činnost (potřebné práce budou již vykonány
např. dodavatelsky) a Vaši případnou nabídku na brigádu bude spolek nucen odmítnout.
I nadále platí zásada, že každý člen RS Napajedla – Spytihněv musí mít sám zájem na splnění pracovní povinnosti a tedy iniciativně přistupovat k plnění této povinnosti.
Je třeba jakýmkoliv způsobem kontaktovat organizátora brigád pana Karla Mišurce (tel. 608 612 999) v minimálně
týdenním předstihu, aby mohlo dojít k dohodě o odpracování brigád.

Komentáře jsou uzavřeny.