Povolenky pro členy

Při platbě povolenek je umožněna bezhotovostní platba
prostřednictvím platebního terminálu

 

Prodej celoročních povolenek

 ve Spytihněvi na Staré líhni

 

středa 29.12.2021  8:00-14:00

sobota 8.1.2022  8:00-12:00

sobota 15.1.2022  8:00-12:00

sobota 26.2.2022  8:00-12:00

 

Od února až do konce dubna

prodej v sobotu od 8:00 – 10:00.

 

Od května prodej pouze po telefonické domluvě

na tel. 608 763 333

 

Bližší informace pro členy 2022 – pdf

 

 

 

Členská schůze Rybářského spolku Napajedla – Spytihněv dne 26. 11. 2017 z důvodu dlouhodobě přetrvávajících problémů s plněním brigádnických povinností rozhodla, že při výdeji povolenek (počínaje rokem 2018) musí každý člen RS Napajedla-Spytihněv, který má vůči spolku pracovní povinnost, uhradit mimořádnou jednorázovou roční platbu: ženy 500,- Kč, muži 1500,-Kč.
 
Tato částka představuje hodnotu celoroční pracovní povinnosti.
Jedná se v podstatě o zálohovou platbu, která po odpracování celé pracovní povinnosti bude v plné výši vrácena.
Pokud bude konkrétní osobou odpracována jen část pracovní povinnosti, bude v odpovídající hodnotě provedena vratka zálohy.
V případě, že nebude uhrazena platba 500,- Kč/1500,- Kč, bude povolenka k rybolovu na revíru Morava 11A vydána až po odpracování celé pracovní povinnosti.  Je nutno si však uvědomit, že nejvíce práce je třeba vykonávat v jarních měsících a tedy v této době je nejlépe svou pracovní povinnost plnit.
 
Od měsíce dubna bude pracovní činnost organizována jen první sobotu v měsíci (do této doby budou brigády každou sobotu v měsíci).
Musíte mít na zřeteli, že v letních měsících již nemusí být prostor pro brigádnickou činnost (potřebné práce budou již vykonány
např. dodavatelsky) a Vaši případnou nabídku na brigádu bude spolek nucen odmítnout.
I nadále platí zásada, že každý člen RS Napajedla – Spytihněv musí mít sám zájem na splnění pracovní povinnosti a tedy iniciativně přistupovat k plnění této povinnosti.
 
Je třeba jakýmkoliv způsobem kontaktovat organizátora brigád pana Karla Mišurce (tel. 608 612 999) v minimálně
týdenním předstihu, aby mohlo dojít k dohodě o odpracování brigád.

Komentáře jsou uzavřeny.