Povolenky pro členy

Úprava režimu výdeje povolenek od 1.3.2021

Vzhledem k vývoji situace v souvislosti s covid-19 a zavedeným opatřením je režim výdeje povolenek upraven takto:

  • Zaplacení povolenky je třeba provést bezhotovostním převodem na účet spolku na  účet RS č. 1405265319/0800.
  • K ceně povolenky nutno přičíst  + 50,- Kč /manipulační poplatek, poštovné /
  • Variabilní symbol uvést svoje telefonní číslo.
  • Po obdržení platby Vás budeme informovat.
  • Povolenka bude zaslána doporučeným dopisem. 
  • Bližší informace na 608 763 333.

Informace pro členy 2021

Aktuální doplnění:

Od termínu 9. 1. 2021 a ve všech zbývajících bude umožněna bezhotovostní platba
prostřednictvím platebního terminálu.

 

Členská schůze Rybářského spolku Napajedla – Spytihněv dne 26. 11. 2017 z důvodu dlouhodobě přetrvávajících problémů s plněním brigádnických povinností rozhodla, že při výdeji povolenek (počínaje rokem 2018) musí každý člen RS Napajedla-Spytihněv, který má vůči spolku pracovní povinnost, uhradit mimořádnou jednorázovou roční platbu: ženy 500,- Kč, muži 1500,-Kč.
 
Tato částka představuje hodnotu celoroční pracovní povinnosti.
Jedná se v podstatě o zálohovou platbu, která po odpracování celé pracovní povinnosti bude v plné výši vrácena.
Pokud bude konkrétní osobou odpracována jen část pracovní povinnosti, bude v odpovídající hodnotě provedena vratka zálohy.
V případě, že nebude uhrazena platba 500,- Kč/1500,- Kč, bude povolenka k rybolovu na revíru Morava 11A vydána až po odpracování celé pracovní povinnosti.  Je nutno si však uvědomit, že nejvíce práce je třeba vykonávat v jarních měsících a tedy v této době je nejlépe svou pracovní povinnost plnit.
 
Od měsíce dubna bude pracovní činnost organizována jen první sobotu v měsíci (do této doby budou brigády každou sobotu v měsíci).
Musíte mít na zřeteli, že v letních měsících již nemusí být prostor pro brigádnickou činnost (potřebné práce budou již vykonány
např. dodavatelsky) a Vaši případnou nabídku na brigádu bude spolek nucen odmítnout.
I nadále platí zásada, že každý člen RS Napajedla – Spytihněv musí mít sám zájem na splnění pracovní povinnosti a tedy iniciativně přistupovat k plnění této povinnosti.
 
Je třeba jakýmkoliv způsobem kontaktovat organizátora brigád pana Karla Mišurce (tel. 608 612 999) v minimálně
týdenním předstihu, aby mohlo dojít k dohodě o odpracování brigád.

Komentáře jsou uzavřeny.